C J Holm kan fejre 130 års firmajubilæum

I 1887 stiftede købmand Carl Julius Holm sit firma, der lige siden har heddet C J Holm. På det tidspunkt boede han i Aarhus, men flyttede nogle år senere til København. C J Holm døde allerede i 1891 og firmaet blev herefter videreført af enken og en bror.

C J Holm kan således i år fejre 130 års firmajubilæum og regnes i dag blandt et af Danmarks ældste endnu eksisterende agenturfirmaer. I den anledning vil vi gerne fortælle lidt om virksomhedens historie med særlig vægt på de første 50 års virke, fordi den ældste tid med nutidens øjne synes så uendelig langt tilbage i tiden på grund af den enorme industrielle og teknologiske udvikling, der på få årtier totalt har ændret vort samfund. Denne udvikling i hast og i omfang eller snarere revolution, der startede i midten af 1800-tallet og som først og fremmest Europa og USA blev en del af, er det faktisk ret svært at fatte selv den dag i dag. Udviklingen i Danmark skete egentlig i et langsommere tempo, der på en måde har medført at de håndværksmæssige traditioner i langt højere grad har fundet anvendelse i industrien, hvilket i et vist omfang har sikret industriel kvalitetsarbejde.

Man betragter brugen af maskiner og anvendelsen af damp, gas, olie og elektricitet som startskuddet til industrialiseringen, hvorved virksomhederne gik over fra at producere på bestilling til at fabrikere til lager. Den egentlige industrielle revolution henregnes af de fleste historikere til perioden 1760-1840 med den umiddelbart efterfølgende fabriksproduktion, som kernen i det vi i dag betragter som industrien.

Danmark måtte nødvendigvis importere en masse råvarer og halvfabrikata for at være med i udviklingen, da det virkelig tog fat og her blev C J Holm et af de handelsvirksomheder, der som repræsentant for især førende tyske fabrikker  formidlede leverancer til forskellige dele af det danske samfund; en forretning, der rigtig tog fart, da firmaadressen blev flyttet til København. Der blev satset på råmaterialer, metaller, træimprægneringsprodukter og halvfabrikata til alt lige fra jernbaneudstyr, gadebelysning, telefon- og telegrafforbindelser, kloakrør til måleinstrumenter og andre finmekaniske dele. Man vil se, at en væsentlig del af de nævnte varer alle har haft med opbygningen af den danske infrastruktur og dermed med grundlaget for det moderne samfund at gøre.

Som handelsforetagende skal man have evnen til at finde de rigtige produkter til den bedste pris. Man skal være omstillingsparat og have stor indsigt i markedets behov og have tilegnet sig en høj fagkundskab. Disse kvaliteter, der er gældende den dag i dag, besad C J Holm og selv om det var et lille foretagende, så sikrede firmaet sig alligevel flere betydlige kontrakter og vandt adskillelige  af de offentlige licitationer, som løbende blev afholdt. I et historisk perspektiv adskiller de første 50 år af C J Holm´s virke sig helt klart fra den efterfølgende tid, hvor markedsforholdene og konkurrencen er blevet helt anderledes.

Til illustration af C J Holm´s forretning og virksomhed i de første årtier vises nedenfor  et udvalg af annoncer, der blev tegnet i Ingeniøren, datidens fremmeste medie for industri og teknologi, hvoraf den første er helt tilbage fra 1894. Materialet fortæller hvilke produkter, der blev handlet med og giver et tidstypisk indtryk af den måde man solgte sine varer på. Derudover vises også nogle eksempler på de licitationer, som C J Holm var så heldig og dygtig at vinde i sin tid. Det giver et indblik i en svunden tid og en del virker sikkert med dagens øjne ret pudsigt og fornøjeligt, hvad der også er hensigten.

I dag handler C J Holm med helt andre produkter, som afspejler den nuværende ejers interesser og den gældende markedssituation.