C J Holm viderefører Kortbæk Internationale Agenturer

weblogo

Det er en stor glæde at bekendtgøre, at firmaet  C J Holm, der indehaves personligt af direktør Frederik Kortbæk, med virkning fra 1. oktober 2013 viderefører  samtlige Kortbæk Internationale Agenturers  nuværende  forretninger  og  repræsentationer. Der sker ingen ændringer i de gældende forretningsforhold. Bortset fra nyt logo, ny hjemmeside og e-mailadresse bibeholdes samme CVR-nummer, postadresse samt telefonnummer.

Agenturfirmaet C J Holm er grundlagt  i 1887 af købmand C J Holm, der i mange år  bl.a. var agent for de tyske Klöckner Werke. I 1950 blev firmaets ledelse overdraget til grosserer Erik Bjørn , der i vidt omfang var aktiv i glasbranchen som agent for bl.a. den schweiziske fabrik Temperit. I 1986 købte grosserer Thorvald Kortbæk, den nuværende ejers far, C J Holm. C J Holm blev tilført agenturer fra Thorvald Kortbæks tidligere virksomhed og med årene suppleret med helt nye handelsforbindelser med fortrinsvis udenlandske fabrikker i beslags- og låsebranchen.

Direktør Frederik Kortbæk overtager nu stort set den hidtidige virksomhed med forretningsforbindelser og kunder, der strækker sig helt tilbage til omkring 1960.

Ydermere er det en stor fornøjelse for C J Holm, at den italienske fabrik Becchetti Angelo Bal påny har indgået en samhandelsaftale med os med virkning også fra 1. 10. 2013. Becchetti Angelo Bal,  hvis rødder også strækker sig langt tilbage i tiden, idet den er grundlagt i 1882, producerer noget af det fineste i dørgreb, hængsler og beslag  i poleret messing.

Det er med stor ydmyghed men også stor med begejstring at Frederik Kortbæk fremover går på arbejde i sin fars fodspor for at leve op til de gamle og stolte traditioner om godt købmandskab og kundetilfredshed.

Mere end 125 års erfaring forpligter.