CJ Holm

C J Holm er en familieejet handelsvirksomhed, der beskæftiger sig med salg af materialer, værktøj eller løsninger til byggebranchen, erhvervs- og industrivirksomheder samt private hjem.

C J Holm har formidlet en leverance til ARC

 

C J Holm har i samarbejde med Kalwall og deres europæiske distributør Iluminación Natural Inc. netop leveret 79 stk. eksplosionspaneler til Sipral, der er facadeunderleverandør på ARC-projektet – Amager Bakke.
Eksplosionspaneler er en sikkerhedsanordning, der beskytter udstyr og bygninger mod for store interne eksplosionstryk ved hjælp af trykaflastning. Panelet er individuelt konfigureret, kalibreret og testet til at åbne og dermed lette presset til omgivelserne fra det øjeblik en bestemt pstat er overskredet.
Det særlige ved leverancen til ARC har været overholdelsen af ekstremt lave toleranceværdier, der har været forskelige for bygningens nord- og sydfacade på grund af forskellige vindforhold.
Panelerne er alle fremstillet i USA på nøjagtige mål og er for tiden ved at blive monteret i specielt designede, præfabrikerede vinduesrammer. Målangivelserne er helt nøjagtige ned til en difference på kun 0,5 mm.
Sikkerheden har højprioriteret fokus, især fordi det er planlagt, at taget på ARC skal anvendes til rekreative formål for publikum  med skipiste, klatrevæg og grønne løbelandskaber. Byggeriet skal stå færdigt i 2017.
For yderligere oplysning  om ARC henvises til arkitektfirmaet BIG Bjarke Ingels Group.
Rambøll Energi har som bygherrerådgiver været konsulteret med hensyn til de tekniske krav.
C J Holm har som repræsentant for Kalwall i Danmark formidlet aftalen, og det er Kalwalls første projekt i Danmark

Kalwall er mest kendt for deres  meget avancerede og patenterede facade- og ovenlysløsninger, hvis primære komponent er et præfabrikeret, translucent og rammeløst  sandwich panel (buet eller fladt) af glasfiberforstærket polymer, som bl.a. kan bestå af lumira® aerogel isolering, fastgjort i et aluminiumsgitterværk. For Kalwall er energibesparelser og et bedre indeklima samtidig med at en bygnings carbon footprint (totale CO2-udledning) forminskes vigtige parametre. Produktet giver en maksimal varmeisolering med U-værdier mellem U.29 og U.05 (1.65 til 0.28 W/m2k) især i forhold til systemer af polycarbonat og de fleste løsninger med isoleringsglas. Samtidig  reduceres mængden af ultraviolet lys (UVA- og UVB-stråling), der kommer ind i bygningen. Men derudover tillader Kalwells facade- og ovenlyskonstruktioner kun hvidt, blødt, diffust og naturligt dagslys at trænge igennem uden blænding, skygger eller striber fra direkte sollys og uden at forvrænge farvegengivelser. Kalwall har således et meget lavere synligt lys transmissions (VLT) forhold sammenlignet med konventionelle glasløsninger. Kalwalls systemer optimerer højkvalitetslys med lavest muligt energiforbrug. Det kalder man også for intelligent belysning. Kalwal med llumira® lever op til BR15’s skærpede energikrav samt Eref-værdierne for glasydervægge.  Kalwalls løsninger er integreret i et utal af LEED-, BREEAM- og IGCC-certificerede projekter samt specificeret i adskillelige nZEB-opgaver (Net Zero Energy Buildings) og overholder desuden NFRC standarden. Kalwall er fortrinlig til f.eks. bilhuse, hospitaler, lufthavne, museer, sportshaller, undervisningslokaler, værkstedshaller eller til alle de bygninger, hvor man stiller de allerhøjeste krav til dagslysforholdene.

For nærmere information om producenten og produkterne henvises til Kalwall. En produktbrochure kan downloades her